Žemės ūkio įmonės

Skaitmeninės technologijos didina veiklos procesų efektyvumą, augina įmonės konkurencingumą. Verslo procesų automatizavimas minimizuoja rankinį darbą, didina valdymo lankstumą ir mažina žmogiškojo faktoriaus įtaką. Tai itin aktualu žemės ūkio įmonėms, nes skaitmeninių sprendimų diegimas ypač paspartėjo pastaraisiais metais.

Žemės ūkio įmonėms diegiame verslo procesų valdymo sistemas, apjungiančias materialinių (inventoriaus, įrankių ir mechanizmų, kt.) ir žmogiškųjų resursų kontrolę bei apskaitą, panaudojimo efektyvumo analizę. Kita diegiamų sistemų grupė – gamybos arba veiklos procesų kontrolės ir apskaitos sistemos. Diegiame ir specializuotas žemės ūkiui pritaikytas, pvz. galvijų apskaitos sistemas. Diegiamos sistemos taupo resursus ir laiką, padeda efektyviai valdyti ir planuoti procesus, analizuoti atliktus veiksmus.

Visos įdiegtos sistemos apjungiamos viena programa, kurioje matosi išsamios naudojimo ataskaitos. Programa gali arba būti integruojama su naudojama buhalterine programa ar kitomis verslo valdymo sistemomis. Taip pat diegiamos sistemos leidžia realiu laiku stebėti procesų parametrus, juos koreguoti, optimizuoti pačius procesus, taip didinti veiklos efektyvumą ir auginti konkurencingumą. Papildomai galime diegti konkursų ir projektų valdymo sistemą, CRM.

Sistemos kiekvienai įmonei gali būti diegiamos pasirinktinai pagal poreikį.

Konsultuojame ir rengiame dokumentus projektų finansavimui gauti

(Pastaba: finansinės priemonės, galimybės teikti paraiškas, kitos sąlygos  priklauso nuo Vyriausybės veiklos plano)

Žemės ūkio įmonių procesų optimizavimo sistemos

Diegiamos sistemos

ŽMOGIŠKŲJŲ IR MATERIALINIŲ RESURSŲ KONTROLĖ IR APSKAITA

Planavimas

Planavimas

Sistema įgalina sudaryti darbo grafikus,  kada, kur, kurie darbuotojai,  kiek laiko turi dirbti, sistema automatiškai kontroliuoja, kaip laikomasi darbo grafiko.

Kortelėmis paremtos praėjimo kontrolės sistemos. Analizė, konsultacijos, diegimas, mokymai, aptarnavimas

Praėjimo kontrolė

Darbuotojai į patalpas ar teritoriją patenka tik numatyta tvarka (pvz, pagal bioetikos reikalavimus), siunčiami pranešimai vadovams apie vėluojančius atvykti, galimas atvykusių/neatvykusių į darbo vietą darbuotojų registras. Viena sistema gali būti naudojama įvairioms skirtingoms darbo vietoms.

Darbo laiko kontrolė ir apskaita

Darbo laiko kontrolė ir apskaita

Automatiškai fiksuojamas atvykimas į / išvykimas iš darbo vietos, formuojamas tabelis. Sistema gali būti integruojama su naudojama buhalterine programa ar kitomis verslo valdymo sistemomis.

.

Transporto kontrolė ir apskaita

Transporto kontrolė ir apskaita

Sistema skirta valdyti transporto priemonių automatiniam įleidimui į teritoriją, registruoti, kada, kuri mašina išvyko ir atvyko, jei parkingas mokamas – kontroliuoti apmokėjimo terminą.

Raktų, knygų, inventoriaus, mechanizmų ir medžiagų kontrolės ir apskaitos sistema

Įrankių, medžiagų, darbo priemonių apskaita

Panaudojant el. identifikavimo priemones, registruojama, kas, kur, kada, kokiu tikslu buvo panaudota.

Gyvulių apskaitos sistemos

Gyvulių apskaita

El. identifikavimo priemonių pagalba registruojama jų buvimo vieta, automatiškai apskaitoma, kiek praėjo pro vartus ir sugrįžo atgal, esant nukrypimams nuo normos, formuojami  pranešimai atsakingiems asmenims.

automobilių krovimo stotelė

Elektromobilių įkrovimo stotelė

Vartotojų identifikacija: bekontaktės kortelės, programėlė telefone. 

Papildomai sudaroma galimybė užsidirbti, leidžiant elektrą krautis svetimiems vartotojams, jei įkrovimo stotelė laisva. 

Apmokėjimo už elektrą galimybės: QR kodas, programėle, SMS. Žemės ūkio įmonėse galima įdiegti sistemą, kada už sunaudotą elektrą moka darbdavys – papildomas motyvacinės sistemos elementas, arba individualiai kiekvienas vartotojas.

GAMYBOS PROCESŲ STEBĖSENA IR KONTROLĖ

Įrengimų darbo kontrolės sistemos

Įrengimų darbo kontrolė

Sistema kontroliuoja, kas ir kada gali dirbti su įrengimais (juos įjungti ar išjungti). Tai leidžia įrengimų darbo laiką  priskirti konkrečiam veiksmui/operacijai atlikti, eliminuoti nesankcionuotą naudojimąsi įrengimais, analizuoti įrangos bei darbuotojų darbo efektyvumą  (siekiama mažesnių sąnaudų, trumpesnių prastovų).

Svarbiausių veiklos procesų parametrų matavimas

Svarbiausių veiklos procesų parametrų matavimas,

siekiant užtikrinti kokybės ir savikainos reikalavimus. Tai leidžia kontroliuoti jų atitikimą technologiniams reikalavimams, automatiškai pranešti apie nukrypimus, perspėti apie galimus gedimus, broką.

Pagamintos produkcijos apskaita, logistinių operacijų kontrolė

Pagamintos produkcijos apskaita, logistinių operacijų kontrolė

Sistema užtikrina gatavos produkcijos sandėlio valdymą, krovimą į transporto priemones, kt. Sistema padeda išvengti klaidų, kontroliuoja srautą nuo pirmo iki paskutinio etapo (atkrovimo klientui, pan.).

Tokių sistemų diegimas kuria vertes įmonei ir greitai atsiperka

 • RESURSŲ TAUPYMAS
 • Apjungus į vieną sistemą veiklos procesų valdymo ir apskaitos programas taupomi žmogiški ištekliai ir laikas.
 • Efektyviau suplanuosite bet kokio projekto grafiką ir kontroliuosite vykdymą.
 • Optimizuojama ir automatizuojama darbuotojų darbo laiko apskaita automatiškai pildomi darbo laiko apskaitos žiniaraščiai.
 • Optimizuojama inventoriaus apskaita, kas, kuo ir kada naudojasi.
 • SAUGUMAS IR KONTROLĖ
 • Į konkrečias patalpas, teritoriją ir pan. patenka tik teisę turintys asmenys.
 • Vadovai automatiškai mato, ar konkretūs darbuotojai atvyko ir išvyko pagal jiems numatytus grafikus, gauna pranešimą apie vėlavimą – galima greitai taikyti korekcinius veiksmus.
 • Konkrečiu inventoriumi, įrankiais, mechanizmais, medžiagomis ir konkrečiais duomenimis gali naudotis tik tam turintys teisę (mažiau praradimų, aiški materialinė atsakomybė).
 • Teikiama išsami informacija apie kiekvienam asmeniui suteiktas teises, naudojamą inventorių, kt.
 • PATOGUMAS
 • Vietoje įvairių skirtingų dokumentų (darbuotojo pažymėjimas, leidimas, praėjimo kortelė, mokėjimo kortelė, transporto bilietas, el. vizitinė kortelė, el. parašas) – viena kortelė arba NFC telefonas ar kita inovatyvi priemonė.
 • Darbuotojui vienoje vietoje visa informacija apie darbų grafikus ir tikslias užduotis.
 • Išsami informacija vienoje vietoje apie turimas teises, naudojamą inventorių, galimas paslaugas, išlaidas.
 • LAIKO TAUPYMAS
 • Nereikia pildyti žurnalų, pasirašinėti už inventorių, darbo priemones ir pan.
 • Vadovas iš karto mato atvykusių/neatvykusių darbuotojų sąrašą ir gali operatyviai priimti korekcinius sprendimus.
 • ĮVAIZDIS
 • Moderni, skaitmenines technologijas veiklos procesams naudojanti įmonė kuria geras darbo sąlygas žmonėms, augina patrauklaus darbdavio įvaizdį, taip gali su mažesnėmis sąnaudomis pritraukti aukštos kvalifikacijos darbuotojų, atrodo patraukliau potencialiems klientams.
Žemės ūkio įmonių procesų optimizavimo sistemos
Žemės ūkio įmonių procesų optimizavimo sistemos