Statybos ir gamybos įmonių procesų valdymo sistemos

Šiuolaikiniame versle būtina žengti koja kojon su naujomis technologijomis. Tai sąlygojama kaip verslo efektyvumo didinimo poreikiu, taip ir konkurencinės aplinkos spaudimu.  Viena iš naudingų naujovių informacinių technologijų srityje – verslo procesų automatizavimas, minimizuojant rankinį darbą, didinant valdymo lankstumą ir mažinant žmogiškojo faktoriaus įtaką.

Statybų ir gamybos įmonėms diegiame verslo procesų valdymo sistemas, apjungiančias darbuotojų ir darbų kontrolę bei valdymą, medžiagų, inventoriaus, įrankių ir mechanizmų kontrolę, apskaitą ir panaudojimo efektyvumo analizę, tiekimo valdymą, konkursų valdymą bei CRM. Sistema taupo resursus ir laiką, padeda efektyviai valdyti ir planuoti procesus, analizuoti atliktus veiksmus.

Visos įdiegtos sistemos apjungiamos viena programa, kurioje matosi išsamios naudojimo ataskaitos. Programa gali atlikti buhalterinės apskaitos funkciją arba būti integruojama su naudojama buhalterine programa ar kitomis verslo valdymo sistemomis. Taip pat kiekvienas darbuotojas prisijungęs prie savo paskyros mato detalią ataskaitą apie savo teises, darbų grafikus, atvykimo/išvykimo laiką, naudojamą inventorių.

Sistemos kiekvienai įmonei gali būti diegiamos pasirinktinai pagal poreikį arba visos.

Konsultuojame ir rengiame dokumentus projektų finansavimui gauti.

Statybų bendrovėms diegiamos sistemos

 • Praėjimo ir pravažiavimo kontrolė
 • Darbuotojai į statybų aikšteles, patalpas ar teritoriją patenka tik su kortelėmis ar kitais identifikavimo būdais, atvykusių/neatvykusių į objektus darbininkų registras, automatizuojama darbo laiko apskaita. Viena sistema gali būti naudojama įvairiems skirtingiems objektams.
 • Inventoriaus ir medžiagų kontrolė
 • Įrankiai ir mechanizmai, medžiagos ar kitas inventorius apskaitomi ir jų naudojimas identifikuojamas naudojant korteles (ar kitus įrenginius) bei daiktų identifikatorius (plastikiniai diskeliai, elektroninės vinys, dirželiai, lipdukai ir pan.).
 • Atsiskaitymai už prekes ir paslaugas
 • Kortelių ar kitų priemonių pagalba galima atsiskaityti už įvairias prekes ir paslaugas (valgykloje, perkant iš savitarnos užkandžių, gėrimų automatų ar kitas paslaugas) Kortelių sąskaitos gali būti iš anksto papildomos.
 • Konkursų ir projektų valdymas, CRM
 • Konkursų ir sutarčių registracija. Kontaktų su užsakovais planavimas.
  Projekto Ganto grafiko sudarymas iš projekto sąmatos duomenų. Kainų apklausos ir tiekimo valdymas iš projekto grafiko.
  Medžiagų apskaita projektams pagal užsakymus tiekimui ir darbų atlikimo aktus.
  Statybos darbų valdymas – vykdytojų priskyrimas, atliktų darbų apskaita, sąmatos automatinis suformavimas, darbų atlikimo aktai.
  Dokumentų registras ir vykdymo kontrolė.

Tokių sistemų įdiegimas suteikia daug naudų įmonei ir greitai atsiperka

 • RESURSŲ TAUPYMAS
 • Apjungus į vieną sistemą sąmatų, statybos valdymo ir apskaitos programas taupomi žmogiški ištekliai ir laikas
 • Efektyviau suplanuosite projekto grafiką ir kontroliuosite vykdymą
 • Automatizavus medžiagų kainų apklausą ir tiekimo valdymą taupomi žmogiški ištekliai ir laikas
 • Optimizuojama ir automatizuojama darbuotojų darbo laiko apskaita automatiškai supildomi darbo laiko apskaitos žiniaraščiai (darbuotojai negaišta laiko patys pildydami, buhalterija negaišta laiko suvesdami į apskaitą)
 • Optimizuojama inventoriaus apskaita, kas, kuo ir kada naudojasi (darbuotojams nebereikia pildyti žurnalų)
 • Išsami inventoriaus naudojimo analizė, leidžianti priimti optimalius sprendimus dėl inventoriaus poreikio ir kiekio
 • Optimizuojama ir automatizuojama atsiskaitymų už įvairias prekes ir paslaugas (valgykla, gėrimų ir užkandžių automatai, kopijavimas, kanceliarinės ir kitos smulkios prekės, parkavimas, e-turinys, renginiai) apskaita (likučiai, užsakymai, apmokėjimai). Nereikia kasų, inkasavimo
 • SAUGUMAS IR KONTROLĖ
 • Į konkrečias patalpas, teritoriją, statybų aikšteles ir pan. patenka tik tie žmonės, kurie konkrečiu laiku turi ten patekti. Nepatenka pašaliniai asmenys ir kas neturi teisės patekti
 • Darbų vadovai automatiškai mato ar konkretūs darbuotojai atvyko ir išvyko pagal jiems numatytus grafikus
 • Konkrečiu inventoriumi, įrankiais, mechanizmais, medžiagomis ir konkrečiais duomenimis gali naudotis tik tam turintys teisę (mažiau praradimų, aiški materialinė atsakomybė)
 • Išsami informacija apie kiekvienam asmeniui suteiktas teises, naudojamą inventorių
 • Nėra grynųjų pinigų už įvairias prekes ir paslaugas vagystės ar kitokio praradimo rizikos
 • ĮVAIZDIS
 • Moderni įmonė su moderniais sprendimais atrodo patraukliau potencialiems klientams

Privalumai ir nauda darbuotojams

 • PATOGUMAS
 • Vietoje įvairių skirtingų dokumentų (darbuotojo pažymėjimas, leidimas, praėjimo kortelė, mokėjimo kortelė, transporto bilietas, el. vizitinė kortelė, el. parašas) – viena kortelė arba NFC telefonas
 • Vienoje vietoje visa informacija apie darbų grafikus ir tikslias užduotis
 • Išsami informacija vienoje vietoje apie turimas teises, naudojamą inventorių, galimas paslaugas, išlaidas
 • Nereikia nešiotis grynų pinigų atsiskaitymams už prekes ir paslaugas darbo metu, greitesnis atsiskaitymas, nes nereikia skaičiuoti smulkių pinigų
 • LAIKO TAUPYMAS
 • Nereikia pildyti žurnalų, pasirašinėti už inventorių ir pan.
 • Darbų vadovas iš karto mato atvykusių/neatvykusių darbininkų sąrašą ir gali operatyviai priimti sprendimus

Sistemoms suteikiama garantija, atliekame apmokymus, vykdome palaikymą ir aptarnavimą.