Nuotolinis technologinių procesų valdymas

Realizuojamos funkcijos  ir gaunamos naudos:

  1. Įrenginių nuotolinis įjungimas/ išjungimas. Sistema kontroliuoja kas ir kada gali dirbti su įrengimais, tik tada aktyvuojamas įrenginio darbas. Tai leidžia įrenginio darbo laiką  priskirti konkrečių detalių gamybai, eliminuoti nesankcionuotą naudojimąsi įrengimais (ne įmonės reikalams), analizuoti darbuotojų darbo efektyvumą  (kad kuo trumpesnės prastovos būtų).
  2. Nuotolinis procesų parametrų matavimas (vartojamas galingumas, srovė ar kiti parametrai). Tai leidžia kontroliuoti jų atitikimą technologiniams reikalavimams, automatiškai pranešti apie nukrypimus,  perspėti apie galimus gedimus
  3. Nuotolinis vartojamo galingumo matavimas  bei darbuotojų registracija leidžia įrenginio suvartotą  energiją  priskirti konkretiems projektams ar procesams, taip gryninant jų savikainą

Šie sprendimai  puikiai  papildo modernios gamybos valdymo programos (ERP) funkcionavimą ir užtikrina gamybinių įrengimų valdymą per darbo vietose sumontuotus pramoninius kompiuterius ir specializuotus valdiklius.

Algoritmas yra sekantis:

  1. ERP paruošiama darbo užduotys ir persiunčiamos į darbo vietos kompiuterius
  2. Darbuotojas  išrenka kompiuteryje numatytą darbą ir paleidžia jo vykdymą, priglausdamas darbuotojo pažymėjimą prie kompiuterio.
  3. Kompiuteris perduoda komandą įrenginiams pradėti operaciją, į ERP nusiunčia pranešimą „Darbuotojas XYZ paleido operaciją ABC staklėms KLN“
  4. Kompiuteris tikrina ar staklės įsijungė ir dirba. Jei nedirba – suformuoja audiovizualinį pranešimą darbuotojui, perduoda į ERP.
  5. Baigus staklėms darbą fiksuoja laiką, sunaudotą el. energiją, perduoda info  į ERP.
  6. Papildomai analizuojama vartojamo galingumo kreivė, lyginant su įprastine normaliam darbo režime (per didelis nukrypimas gali būti gresiančio  gedimo požymiu)
  7. Toliau darbuotojas išrenka kompiuteryje kitą darbą ir paleidžia jo vykdymą, priglausdamas darbuotojo pažymėjimą prie kompiuterio, algoritmas kartojasi nuo 4 p.

Darbuotojų identifikavimui  naudojamos  el. bekontaktės kortelės, kurios tuo pačiu užtikrina praėjimo kontrolę į įmonę bei automatinį tabelio formavimą.

 

Tai leis kokybės kontrolės sistemai fiksuoti kas kada kokias gamybines operacijas vykdė. Pagal tai gaunama realios gamybinių operacijų trukmės ekonominiai analizei, paskaičiuojama darbuotojams atlyginimas.