ES parama e. komercijos modelių diegimui – galimybė Jūsų verslo plėtrai


Pandemija ir naujos verslo sąlygos paskatino įmones sparčiau sukti e. komercijos keliu. Nemažai įmonių suskubo diegti sprendimus e. platformose. Smulkios ir vidutinės įmonės susiduria su finansavimo šiems projektams iššūkiais, todėl nauja priemonė „e. komercijos modelis“ yra svarbus postūmis verslui aktyviai planuoti ir diegti skaitmeninius sprendinius, kurie ateityje užtikrins produktų ar paslaugų pardavimų augimą.

LVPA paskelbė kvietimą “e. komercijos modelis ”, pagal kurį pramonės ir paslaugų įmonės gali gauti iki 50 000 Eur programinės įrangos įdiegimui.

Mūsų suburta profesionalų komanda iš verslo įmonių bei mokslo įstaigų padės atlikti įmonės technologinį auditą ir su Jūsų specialistais paruoš tinkamiausius techninius-finansinius sprendimus, parengs paraišką ir pagelbės įgyvendinant patį projektą.

Toliau pateikiame pagrindinius reikalavimus, esame pasirengę detaliau aptarti su susidomėjusia įmones ir įvertinti, kokia apimtimi Jūs galite maksimaliai išnaudoti galimybę gauti finansavimą ir įgyvendinti projektą.išteklių valdymo sistemos integravimas

Finansuojamos  veiklos –

e. komercijos modelių diegimas labai mažose, mažose ir vidutinėse įmonėse, perorientuojant procesus ir juos skaitmeninant per:

  1. klientų savitarnos sprendimus produktų ir paslaugų elektroninėse prekybos platformose, įskaitant gamybos ir paslaugų užsakymų valdymo sprendimus;
  2. išteklių valdymo sistemos integravimo į produktų ir paslaugų elektroninės prekybos platformas sprendimus.

 

Finansuojamos  išlaidos:

  1. Programinė įranga: naujos įsigijimas ir pritaikymas arba esamos programinės įrangos atnaujinimas, programinės įrangos nuomos projekto įgyvendinimo ir poprojektinės priežiūros laikotarpiui išlaidos;
  2. susijusių programavimo darbų išlaidos;
  3. projekto vykdytojo darbuotojų, atliekančių su e-komercijos modelio diegimu būtinas užduotis, darbo užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams, kurie gali sudaryti ne daugiau kaip 20 proc. nuo tinkamų finansuoti išlaidų sumos, apskaičiuotiems darbo užmokestį ir darbo santykius reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka (pvz.: prekių kortelių aprašymas, sukonfigūravimas, pasiruošimas diegimui, testavimas ir kt.).

 

Finansavimo dydis ir intensyvumas

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 50 000 eurų. Mažiausia suma yra 10 000 eurų.  Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis arba pagalbos intensyvumas negali viršyti 75 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

 

Pagrindiniai reikalavimai įmonei:
  • Veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus
  • Pagamintos produkcijos arba suteiktų paslaugų metinės pajamos yra ne mažesnės kaip 50 000 Eur.

Projektui reikalinga:
  1. Projekto pagrindimas, kuriame pateikta informacija apie numatomą diegti e-komercijos modelį,   projekto reikalingumą ir investicijų poreikį.
  2. Paraiška ir susiję dokumentai.

 

Paraiškos turi būti pateiktos iki 2021 m. rugsėjo 01 d.

Projektas  įgyvendinimo trukmė iki  12 mėnesių. Projektas gali būti pradėtas įgyvendinti ne anksčiau nei prieš 4 mėnesius iki paraiškos registravimo įgyvendinančiojoje institucijoje dienos

 

Konsultuokitės, nes mūsų patirtis klientams padeda rasti geriausius sprendimus.