Kortelės ir kiti žmonių identifikatoriai

Žmonių identifikatoriai

Kortelės, raktų pakabukai, laikrodžiai, mobilūs telefonai su integruotu NFC lustu.

Kortelės gali būti nuolatinės, personalizuotos, su išankstiniu apmokėjimu:

  • Nuolatinės – išvaizdi įstaigos kortelė su savo numeriu. Ji yra išduodama klientui atvykus, naudojama visą buvimo laiką įstaigoje, ir grąžinama jam išvykstant;
  • Personalizuotos – kortelė gali būti iš anksto užsakyta arba padaryta atvykus klientui už atskirą mokestį su vardu pavarde (nuotrauka) (kaip suvenyras, nuolaida sekančiam vizitui ir pan.);
  • Išankstinis apmokėjimas – dalinis (avansinis) pinigų įnešimas tam tikroms paslaugoms apmokėti.

Kortelių, pakabukų, lipdukų panaudojimo sritys

  • Nepatenka pašaliniai asmenys;
  • Registruojama, kas, kur, kada atėjo (į pamokas, į darbą (automatinis lankymo žurnalo, tabelio pildymas), svarbias patalpas (serverinė, laboratorijos), užklasinius renginius);
  • Posėdžių salių ir kitų patalpų išankstinė rezervacija.

Registruojama stacionariais skaitytuvais prie durų ar mobiliais NFC telefonais .

Autobuse įrengiamas kortelių skaitytuvas, kuris registruoja įlipančius ir išlipančius, informaciją perduodamas centriniam kompiuteriui. Atsakingi asmenys turi informaciją,  kas, kada, kur važiavo, kiek mokinių buvo pervežta.

Ant kabinetų, automobilių raktų prisegama RFID pakabukai, kurie kartu su jį imančio darbuotojo kortele nuskaitomi NFC skaitytuvu prie kompiuterio arba NFC telefone.

  • Atsiskaitymas valgykloje, maisto ir gėrimų automatuose el. kortele  arba telefonu;
  • Darbuotojų maitinimas gali būti apmokamas įstaigos lėšomis.

Kopijavimo, spausdinimo įrenginiams spausdinamus dokumentus galima nusiųsti  iš kompiuterio ar telefono, atėjus pasiimti  identifikuojama el. kortele arba telefonu, atsiskaitoma pagal turimus planus. Skenuojamus dokumentus analogiškai galima siųsti į kompiuterį ar telefoną.

  • Skaitytojų identifikavimas;
  • Delspinigių apmokėjimas el. kortele arba telefonu.

Aprašoma  gyventojų ir  kambarių informacija,  mokesčių skaičiavimo tvarka,  toliau automatiškai apskaičiuojama mėnesiniai mokesčiai, pateikiamos sąskaitos, surenkami  mokesčiai. Integruotos praėjimo kontrolės, skalbimo įrenginių, automobilių parkingo valdymo ir apskaitos sistemos.

Skalbimo ir džiovinimo įrenginiai valdomi korteliniais kontroleriais, kurie patikrina, ar vartotojas turi teisę jais naudotis ir kokia atsiskaitymo sistema, pagal tai valdo pačius skalbimo įrenginius. Mokestis įtraukiamas į mėnesio sąskaitą arba nurašomas iš karto.  Galima integruoti ir skalbimo priemonių pardavimą.

Valdymo programa integruota su užtvarais ir įgalina įvažiuoti nemokamai (darbuotojams, svečiams) , mokestis įtraukiamas į mėnesio sąskaitą arba sumokamas iškart.  Užtvarų valdymas galimas el. kortele, mobiliu telefonu (SMS, apps),  automobilio Nr. atpažinimas video kamera.

Bilietai ir rezervacijos  renginiams. Atvykus vartotojų identifikavimas el. kortele arba telefonu. Atsiskaitymas  renginio metu e-pinigine.

Ant apskaitomo turto pritvirtinami NFC lipdukai (analogiškai QR ar barkodams), kurie nuskaitomi NFC telefonu. Tai ypač patogu kilnojamam turtui (kompiuteriai, projektoriai ir pan.), kuomet  nuskaitoma įrenginio NFC  žymė bei darbuotojo kortelė.  Programa tai užregistruoja, kol įrenginys nebuvo gražintas į sandėlį ar perduotas kitam asmeniui, žinomas naudotojas.