ES parama gamybos modernizavimui

LVPA paskelbė kvietimą “ Eco Inovacijos LT”, pagal kurį galima gauti iki 1,5  mln. Eur paramos įmonės verslo modernizavimui. Jo tikslas – investicijos į materialųjį turtą (įrenginius, technologijas), kurį įdiegus mažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai

Remiamos gamybos modernizavimo veiklos :

 1. Įrangos, įrenginių ir materialiojo turto gamybinei veiklai įsigijimo išlaidos (įskaitant jų transportavimo, projektavimo, sumontavimo, vietos (aikštelės) paruošimo, instaliavimo, paruošimo naudoti, išbandymo, apmokymo naudotis, saugos instruktažo, techninės priežiūros (kol vyksta montavimas, instaliavimas, paruošimas naudoti, išbandymas) ir susijusias išlaidas).;
 2. tikslinių transporto priemonių, skirtų gamybinei veiklai vykdyti
 3. darbuotojų, dirbsiančių su technologinėmis ekoinovacijomis, darbo užmokestis

Finansavimo dydis

 • Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 1 500 000 Eur
 • Mažiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma – 50 000 Eur

 

Finansavimo intensyvumas

 • iki 45 % visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jeigu pareiškėjas yra labai maža ar maža įmonė (iki 50 darbuotojų)
 • iki 35 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jeigu pareiškėjas yra vidutinė įmonė (iki 250 darbuotojų)

 

Pagrindiniai reikalavimai įmonei:

 • Veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus
 • Pagamintos produkcijos metinės pajamos yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur.

 

Projektui reikalinga:

 1. Verslo planas, kuriame pateikta informacija pagrindžia projekto reikalingumą ir investicijų poreikį.
 2. Paraiška ir susiję dokumentai.

Projektas  įgyvendinimo trukmė iki  24  mėn. Paraiškos turi būti pateiktos iki  2019 m. balandžio10d.

Turime profesionalų komandą iš verslo įmonių bei mokslo įstaigų, kurie padės įvertinti modernizavimo galimybes ir su Jūsų specialistais paruoš tinkamiausius techninius-finansinius sprendimus, parengs paraišką ir pagelbės įgyvendinant patį projektą.

 

Kviečiame kreiptis dėl papildomos informacijos