Įrengimų bei procesų nuotolinis administravimas

Įrengimų darbo kontrolė

Įrengimų darbo kontrolės sistemos

Sistema kontroliuoja, kas ir kada gali dirbti su įrengimais (juos įjungti ar išjungti). Tai leidžia įrengimų darbo laiką  priskirti konkrečių produktų gamybai, eliminuoti nesankcionuotą naudojimąsi įrengimais, analizuoti įrangos bei darbuotojų darbo efektyvumą  (siekiama mažesnių sąnaudų, trumpesnių prastovų).

Svarbiausių gamybinių procesų parametrų matavimas

Svarbiausių veiklos procesų parametrų matavimas

Svarbiausių gamybinių procesų parametrų matavimas, siekiant užtikrinti kokybės ir savikainos reikalavimus. Tai leidžia kontroliuoti jų atitikimą technologiniams reikalavimams, automatiškai pranešti apie nukrypimus,  perspėti apie galimus gedimus, broką.

Nuotolinis technologinių procesų valdymas

Užsakymų priėmimo/rezervacijų sistemos

Vykdomos funkcijos  ir gaunamos naudos:

  • Įrenginių nuotolinis įjungimas/ išjungimas. Sistema kontroliuoja, kas ir kada gali dirbti su įrengimais, tik tada aktyvuojamas įrenginio darbas. Tai leidžia įrenginio darbo laiką  priskirti konkrečių detalių gamybai, eliminuoti nesankcionuotą naudojimąsi įrengimais (ne įmonės reikalams), analizuoti darbuotojų darbo efektyvumą  (kad kuo trumpesnės prastovos būtų).
  • Nuotolinis procesų parametrų matavimas (vartojamas galingumas, srovė ar kiti parametrai). Tai leidžia kontroliuoti jų atitikimą technologiniams reikalavimams, automatiškai pranešti apie nukrypimus,  perspėti apie galimus gedimus.
  • Nuotolinis vartojamo galingumo matavimas  bei darbuotojų registracija leidžia įrenginio suvartotą  energiją  priskirti konkretiems projektams ar procesams, taip gryninant jų savikainą.

Šie sprendimai  puikiai  papildo modernios gamybos valdymo programos (ERP) funkcionavimą ir užtikrina gamybinių įrengimų valdymą per darbo vietose sumontuotus pramoninius kompiuterius ir specializuotus valdiklius.

Statybos įmonių procesų valdymo sistemos
Gamybos įmonių procesų optimizavimo sistemos