„Inostartas“

Finansavimo tikslas – skatinti naujų inovatyvių įmonių kūrimąsi ir plėtrą, užtikrinant inovatyvių idėjų, produktų ir paslaugų plėtojimą, atliekant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) darbus.

Pareiškėjai – Juridiniai asmenys. Partneriai negalimi.

Remiamos veiklos:

1)  įmonių MTEP veiklos skatinimas (2-6 etapai (nuo idėjos iki prototipo parengimo), projekto trukmė iki 12 mėn.(įmonėms, veikiančioms  ne ilgiau kaip 12 mėn.)

2) tyrėjų ir (ar) mokslininkų įdarbinimas įmonėse ir kartu vystomi nauji produktai, siekiant jų komercinio realizavimo, projekto trukmė iki 24 mėn (įmonė vykdo veiklą ilgiau nei 12 mėn.)

3) įmonių MTEP veiklos skatinimas  (7- 9 etapai (nuo prototipo iki bandomosios partijos), projekto trukmė iki 18 mėn. (įmonė veikia ne mažiau nei 12 mėn. ir ne daugiau nei 36 mėn.)

Reikalavimai pareiškėjams

Pareiškėjo metinė apyvarta yra ne mažesnė kaip 15 000 Eur (Vykdant 2, 3 veiklas)

Tinkamos finansuoti išlaidos

Projekto vykdymo išlaidos paslaugoms, autoriniams darbams, prekėms (medžiagoms ir trumpalaikiam turtui), projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos (kai vykdomos 1 ir (arba) 3 veiklos) ir projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos (kai vykdoma 2 veikla).

Didžiausia vienam projektui skiriama suma – 23 616 eurų. Finansavimo intensyvumas:

Pareiškėjo statusas Projekto finansuojamoji dalis iki (taikoma visiems, išskyrus Vilniaus, Kauno, Klaipėdos miestuose ir rajonuose) Projekto finansuojamoji dalis iki (taikoma Vilniaus, Kauno, Klaipėdos miestuose ir rajonuose)
1. Veikla 85% 70%
2. Veikla:

· Labai mažai, mažai įmonei

· Vidutinei įmonei

 

70 %

60 %

 

60%

50%

3. Veikla 80 % 65%