Gamybos, statybos įmonės

Skaitmeninės technologijos didina veiklos procesų efektyvumą, augina įmonės konkurencingumą. Verslo procesų automatizavimas minimizuoja rankinį darbą, didina valdymo lankstumą ir mažina žmogiškojo faktoriaus įtaką.

Gamybos įmonėms diegiame veiklos procesų valdymo sistemas, apjungiančias materialinių (inventoriaus, įrankių ir mechanizmų, kt.) ir žmogiškųjų resursų kontrolę bei apskaitą, panaudojimo efektyvumo analizę. Kita diegiamų sistemų grupė – gamybos arba veiklos procesų kontrolės ir apskaitos sistemos. Diegiamos sistemos taupo resursus ir laiką, padeda efektyviai valdyti ir planuoti procesus, analizuoti atliktus veiksmus.

Visos įdiegtos sistemos apjungiamos viena programa, kurioje matosi išsamios naudojimo ataskaitos. Programa gali arba būti integruojama su naudojama buhalterine programa ar kitomis verslo valdymo sistemomis. Taip pat diegiamos sistemos leidžia realiu laiku stebėti procesų parametrus, juos koreguoti, optimizuoti pačius procesus, taip didinti veiklos efektyvumą ir auginti konkurencingumą. Papildomai galime diegti konkursų ir projektų valdymo sistemą, CRM.

Sistemos kiekvienai įmonei gali būti diegiamos pasirinktinai pagal poreikį.

Konsultuojame ir rengiame dokumentus projektų finansavimui gauti

(Pastaba: finansinės priemonės, galimybės teikti paraiškas, kitos sąlygos  priklauso nuo Vyriausybės veiklos plano)

Gamybos įmonių procesų optimizavimo sistemos

Diegiamos sistemos

Darbo laiko kontrolė ir apskaita

Automatinė darbo laiko kontrolės sistema

Automatiškai fiksuojamas atvykimas į / išvykimas iš darbo vietos, formuojamas tabelis. Sistema gali būti integruojama su naudojama buhalterine programa ar kitomis verslo valdymo sistemomis.

Kortelėmis paremtos praėjimo kontrolės sistemos. Analizė, konsultacijos, diegimas, mokymai, aptarnavimas

Praėjimo kontrolės sistema

Darbuotojai į patalpas ar teritoriją patenka tik numatyta tvarka, siunčiami pranešimai vadovams apie vėluojančius atvykti, galimas atvykusių/neatvykusių į darbo vietą darbuotojų registras. Viena sistema gali būti naudojama įvairioms skirtingoms darbo vietoms. Praėjimo kontrolę galima papildyti  alkotesteriu, temperatūros matuokliu.

Transporto kontrolė ir apskaita

Parkingo ir transporto kontrolės sistema

Sistema skirta valdyti transporto priemonių automatiniam įleidimui į teritoriją, registruoti, kada, kuri mašina išvyko ir atvyko, jei parkingas mokamas – kontroliuoti apmokėjimo terminą.

Raktų, knygų, inventoriaus, mechanizmų ir medžiagų kontrolės ir apskaitos sistema

Inventoriaus apskaitos sistema

Panaudojant el. identifikavimo priemones, registruojama, kas, kur, kada, kokiu tikslu buvo panaudota.

Šie sprendimai  puikiai  papildo modernios gamybos valdymo programos (ERP) funkcionavimą ir užtikrina gamybinių įrengimų valdymą per darbo vietose sumontuotus pramoninius kompiuterius ir specializuotus valdiklius.

Integruotų sistemų diegimas didina efektyvumą, leidžia optimizuoti veiklos procesus, greitai atsiperka

 • RESURSŲ TAUPYMAS
 • Apjungus į vieną sistemą veiklos procesų valdymo ir apskaitos programas taupomi žmogiški ištekliai ir laikas.
 • Nereikia pildyti žurnalų, pasirašyti už inventorių, darbo priemones ir pan.
 • Vadovas iš karto mato atvykusių/neatvykusių darbuotojų sąrašą ir gali operatyviai priimti korekcinius sprendimus.
 • Efektyviau suplanuosite bet kokio projekto grafiką ir kontroliuosite vykdymą.
 • Optimizuojama ir automatizuojama darbuotojų darbo laiko apskaita, automatiškai pildomi darbo laiko apskaitos žiniaraščiai.
 • Optimizuojama inventoriaus apskaita, kas, kuo ir kada naudojasi.
 • Išsami inventoriaus, priemonių, įrankių, kt. naudojimo analizė, leidžianti priimti optimalius sprendimus dėl poreikio ir kiekio.
 • SAUGUMAS IR KONTROLĖ
 • Į konkrečias patalpas, teritoriją ir pan. patenka tik teisę turintys asmenys.
 • Vadovai automatiškai mato, ar konkretūs darbuotojai atvyko ir išvyko pagal jiems numatytus grafikus, gauna pranešimą apie vėlavimą – galima greitai taikyti korekcinius veiksmus.
 • Konkrečiu inventoriumi, įrankiais, mechanizmais, medžiagomis ir konkrečiais duomenimis gali naudotis tik tam turintys teisę (mažiau praradimų, aiški materialinė atsakomybė).
 • Teikiama išsami informacija apie kiekvienam asmeniui suteiktas teises, naudojamą inventorių, kt.
 • PATOGUMAS
 • Vietoje įvairių skirtingų dokumentų (darbuotojo pažymėjimas, leidimas, praėjimo kortelė, mokėjimo kortelė, transporto bilietas, el. vizitinė kortelė, el. parašas) – viena kortelė arba NFC telefonas ar kita inovatyvi priemonė.
 • Darbuotojui vienoje vietoje visa informacija apie darbų grafikus ir tikslias užduotis.
 • Išsami informacija vienoje vietoje apie turimas teises, naudojamą inventorių, galimas paslaugas, išlaidas.
 • ĮVAIZDIS
 • Moderni, skaitmenines technologijas veiklos procesams naudojanti įmonė kuria geras darbo sąlygas žmonėms, augina patrauklaus darbdavio įvaizdį, taip gali su mažesnėmis sąnaudomis pritraukti aukštos kvalifikacijos darbuotojų, atrodo patraukliau potencialiems klientams.
Gamybos įmonių procesų optimizavimo sistemos