ES parama

Išmanioji savitarnos paslaugų platforma dirbtinio intelekto ir 5G pagrindu

„Finansuoja Europos Sąjunga – NextGenerationEU“, pagal planą „Naujos kartos Lietuva“.

UAB „Acoris“  kartu su partneriais UAB „Elektroninės sistemos“ ir Kauno technikos kolegija įgyvendina projektą  „Išmanioji savitarnos paslaugų platforma dirbtinio intelekto ir 5G pagrindu“ Nr. 08-004-K-0031. Projektas įgyvendinamas pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-05-04-01 „Didinti susisiekimo sistemos kuriamą vertę ir infrastruktūros panaudojimo efektyvumą“.

Projektas skirtas sukurti patogią platformą žmonėms  norintiems rasti norimas pramogų, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugas, jas  užsakyti ir apmokėti, gauti elektroninį patvirtinimą, su kuriuo atvykus į paslaugų tiekimo vietas galima gauti paslaugas be aptarnaujančio personalo pagalbos.

Šios platformos kūrimo metu numatoma spręsti IoT (Internet of things) sistemų  greitaveikos ir vėlinimo, ryšio kanalų pralaidumo, kibernetinio saugumo, energijos poreikio minimizavimo  klausimus. Šie aspektai yra svarbūs  platformos sukūrimui, nes savitarnos paslaugų procesai apima daug internetinių komunikacijų:

➢ Vartotojo identifikavimas (e-raktas iOS/Android, biometriniai, kortelė, PIN, QR/barkodas) ir jo buvimo vietos (GPS, QR kodas),

➢ Paslaugos rezervavimas,

➢ Paslaugos tipo ir vietos identifikavimas (GPS, QR kodas),

➢ Informacijos apie paslaugą suteikimas, paslaugų pasirinkimas ir krepšelio suformavimas,

➢ Apmokėjimas internetu,

➢ Bilieto (paslaugos patvirtinimo) pateikimas pirkėjui ir pardavimo vietai, praėjimo kontrolės įrangai,

➢ Nuotolinis paslaugos suteikimas (aktyvavimas atvykus),

➢ Paslaugų teikimo infrastruktūros funkcionavimo monitoringas.

Sistemai sukurti bus parengtas savitarnos platformos prototipas su dirbtiniu intelektu ir atliktas jos  testavimas  komerciniame 5G tinkle,  bendradarbiaujant su telekomunikacijų partneriais.

DUOMENYS APIE PROJEKTĄ:

Projekto numeris: Nr. 08-004-K-0031

Projekto pavadinimas: Išmanioji savitarnos paslaugų platforma dirbtinio intelekto ir 5G pagrindu

Priemonė -„ Didinti susisiekimo sistemos kuriamą vertę ir infrastruktūros panaudojimo efektyvumą“

Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2024-02-01 iki 2025-12-31

Skirta finansavimo suma: 325 314,39  Eur

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ lėšomis.


 

 

TELEMATINIS OPTIMALAUS ŽEMĖS ŪKIO VEIKLOS PROCESŲ VALDYMO KOMPLEKSINIS SPRENDIMAS

„Finansuoja Europos Sąjunga – NextGenerationEU“, pagal planą „Naujos kartos Lietuva“.

 

 

 

Kartu su VDU mokslininkais atlikto tyrimo metu buvo identifikuota, kad naudojant žemės ūkio techniką iki 31 % viso laiko tenka netiesioginiam darbui (neoptimalūs  technikos transportavimo, darbo tuščios eigos režimai ir pan.). Tai lemia 12-14 % papildomas degalų sąnaudas, išmetamus teršalus ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) išsiskyrimą. Todėl nuspręsta  sukurti unifikuotą žemės ūkio veiklos procesų monitoringo bei kontrolės sistemą, kuri leistų ūkininkams ir kitiems taršią techniką naudojančioms įmonėms gauti pranešimus apie nukrypimus nuo suplanuotų optimalių veiklos režimų. 

Projekto metu bus sukurtas telematinis optimalaus žemės ūkio veiklos procesų valdymo kompleksinis sprendimas, kuris leis ūkininkams ir kitiems taršią techniką naudojančioms įmonėms gauti pranešimus apie nukrypimus nuo suplanuotų optimalių veiklos režimų, gauti informaciją (apie technikos ir personalo darbo pradžią, trukmę, vietą, judėjimo greitį). Tai  užtikrins optimalius veiklos procesus, sumažins aplinkos taršą, energijos suvartojimą, pagerins ekonominius veiklos rezultatus.

DUOMENYS APIE PROJEKTĄ:
Projekto numeris: Nr. S-02-006-K-0113

Projekto pavadinimas: TELEMATINIS OPTIMALAUS ŽEMĖS ŪKIO VEIKLOS PROCESŲ    VALDYMO KOMPLEKSINIS SPRENDIMAS
Priemonė -„Skatinti aplinkai palankių produktų arba technologijų sukūrimą ir  diegimą“
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2023-04-03 iki 2024-03-30
Skirta finansavimo suma: 32 340 Eur
Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva lėšomis“.

E.komercijos modelio diegimas UAB „Acoris“

UAB „Acoris“ teikia įmonėms ir organizacijoms darbuotojų darbo laiko ir naudojamų įrankių bei mechanizmų apskaitos sprendimus, įrengimų kontrolės automatizavimo paslaugas. Diegiant informacinių technologijų sistemas reikalinga sukomplektuoti jas techninėmis ir programinėmis priemonėmis, paskaičiuoti įrangos ir montavimo-testavimo darbų kainas, tai darbui imlus procesas. Be to, įmonės klientai dažnai pageidauja įdiegtų sistemų papildomų komponentų. Paieška, kokia įranga buvo panaudota kliento projekte, taip pat užima nemažai laiko.

Tuo tarpu daugelis klientų, tai patyrėme ypač  Covid 19 laikotarpiu, pageidauja,  kad būtų galimybė pateikti  užsakymus patiems per įmonės svetainę. Klientai nori matyti, kada užsakymai suplanuoti įvykdyti bei užsakymų vykdymo eigą, registruoti gautos produkcijos neatitiktis, matyti jų šalinimo eigą.

Tam, kad geriau aptarnautumėm klientus per e-komercijos sistemą, reikalinga integracija su įmonėje naudojama verslo  valdymo sistemos darbų valdymo ir sandėlio valdymo moduliais.

Siekiant sumažinti tiesioginio kontakto susitikimų skaičių ir efektyvinti procesą, suteikti daugiau vartotojų patirties (angl. user experience) priimtas sprendimas įsidiegti elektroninės prekybos platformą. Įmonė šio projekto įgyvendinimo metu planuoja savo veikloje įdiegti e-komercijos modelio sprendinius, kurie sudarytų sąlygas didinti veiklos efektyvumą ir pardavimo pajamas, bei sėkmingai įveikti COVID-19 pandemijos ar kitų išornių veiksnių keliamus iššūkius. Įvertinus projekto naudą buvo suteiktas finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ priemonės Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“  kvietimą. Projektas finansuojamas kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė. 

DUOMENYS APIE PROJEKTĄ:
Projekto numeris: Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-0499

Projekto pavadinimas: E.komercijos modelio diegimas UAB „Acoris“
Priemonė – 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ priemonės Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2022-02-07 iki 2023-02-07
Skirta finansavimo suma: 28 808 Eur

Partnerių paieška tarptautinei MTEPI iniciatyvai „Eurostars“

UAB Acoris dalyvauja  tarptautinėje ES mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtos ir inovacijų  iniciatyvoje pagal priemonę Inoconect, siekiant užmegzti ryšius su tarptautiniais partneriais.

 

Partnerių paieška tarptautinei  MTEPI iniciatyvai  „Eurostars“

UAB Acoris specializuojasi IoT (angl. Internet of Things), kuriant ir diegiant įmonėms nuotolinio verslo procesų matavimo ir valdymo sistemas, skaitmeninant turimus ir naujai įsigyjamus gamybinius pajėgumus.  Siekiant stiprinti savo pozicijas pramonės skaitmeninimo srityje, numatoma rengti  paraišką MTEPI iniciatyvai „Eurostars“.  Projekto metu planuojama susirasti tarptautinių partnerių bendradarbiavimui, analizuoti egzistuojančias gamybos  ir kitų produkto vertės kūrimo grandinės procesų valdymo technologijas ir metodikas,  ieškoti naujų sprendimų Lietuvos, Europos ir kitų šalių apdirbamosios pramonės plėtros poreikių kontekste  ir  planuojama dalyvauti tarptautinėse Europos Sąjungos MTEPI iniciatyvose.

DUOMENYS APIE PROJEKTĄ:

Projekto pavadinimas – Partnerių paieška tarptautinei  MTEPI iniciatyvai „Eurostars“
Projekto vykdytojas  UAB „Acoris“
Bendra projekto vertė – 19.697,41 Eur.
Iš  Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama iki 9.848,70 Eur.
Projekto vykdymo  pradžia 2019-06-27
Projekto vykdymo  pabaiga  2020-11-30