ES parama

UAB „Acoris“ teikia įmonėms ir organizacijoms darbuotojų darbo laiko ir naudojamų įrankių bei mechanizmų apskaitos sprendimus, įrengimų kontrolės automatizavimo paslaugas. Diegiant informacinių technologijų sistemas reikalinga sukomplektuoti jas techninėmis ir programinėmis priemonėmis, paskaičiuoti įrangos ir montavimo-testavimo darbų kainas, tai darbui imlus procesas. Be to, įmonės klientai dažnai pageidauja įdiegtų sistemų papildomų komponentų. Paieška, kokia įranga buvo panaudota kliento projekte, taip pat užima nemažai laiko.

Tuo tarpu daugelis klientų, tai patyrėme ypač  Covid 19 laikotarpiu, pageidauja,  kad būtų galimybė pateikti  užsakymus patiems per įmonės svetainę. Klientai nori matyti, kada užsakymai suplanuoti įvykdyti bei užsakymų vykdymo eigą, registruoti gautos produkcijos neatitiktis, matyti jų šalinimo eigą.

Tam, kad geriau aptarnautumėm klientus per e-komercijos sistemą, reikalinga integracija su įmonėje naudojama verslo  valdymo sistemos darbų valdymo ir sandėlio valdymo moduliais.

Siekiant sumažinti tiesioginio kontakto susitikimų skaičių ir efektyvinti procesą, suteikti daugiau vartotojų patirties (angl. user experience) priimtas sprendimas įsidiegti elektroninės prekybos platformą. Įmonė šio projekto įgyvendinimo metu planuoja savo veikloje įdiegti e-komercijos modelio sprendinius, kurie sudarytų sąlygas didinti veiklos efektyvumą ir pardavimo pajamas, bei sėkmingai įveikti COVID-19 pandemijos ar kitų išornių veiksnių keliamus iššūkius. Įvertinus projekto naudą buvo suteiktas finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ priemonės Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“  kvietimą. Projektas finansuojamas kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė. 

DUOMENYS APIE PROJEKTĄ:
Projekto numeris: Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-0499

Projekto pavadinimas: E.komercijos modelio diegimas UAB „Acoris“
Priemonė – 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ priemonės Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2022-02-07 iki 2023-02-07
Skirta finansavimo suma: 28 808 Eur