ES parama

E.komercijos modelio diegimas UAB „Acoris“

UAB „Acoris“ teikia įmonėms ir organizacijoms darbuotojų darbo laiko ir naudojamų įrankių bei mechanizmų apskaitos sprendimus, įrengimų kontrolės automatizavimo paslaugas. Diegiant informacinių technologijų sistemas reikalinga sukomplektuoti jas techninėmis ir programinėmis priemonėmis, paskaičiuoti įrangos ir montavimo-testavimo darbų kainas, tai darbui imlus procesas. Be to, įmonės klientai dažnai pageidauja įdiegtų sistemų papildomų komponentų. Paieška, kokia įranga buvo panaudota kliento projekte, taip pat užima nemažai laiko.

Tuo tarpu daugelis klientų, tai patyrėme ypač  Covid 19 laikotarpiu, pageidauja,  kad būtų galimybė pateikti  užsakymus patiems per įmonės svetainę. Klientai nori matyti, kada užsakymai suplanuoti įvykdyti bei užsakymų vykdymo eigą, registruoti gautos produkcijos neatitiktis, matyti jų šalinimo eigą.

Tam, kad geriau aptarnautumėm klientus per e-komercijos sistemą, reikalinga integracija su įmonėje naudojama verslo  valdymo sistemos darbų valdymo ir sandėlio valdymo moduliais.

Siekiant sumažinti tiesioginio kontakto susitikimų skaičių ir efektyvinti procesą, suteikti daugiau vartotojų patirties (angl. user experience) priimtas sprendimas įsidiegti elektroninės prekybos platformą. Įmonė šio projekto įgyvendinimo metu planuoja savo veikloje įdiegti e-komercijos modelio sprendinius, kurie sudarytų sąlygas didinti veiklos efektyvumą ir pardavimo pajamas, bei sėkmingai įveikti COVID-19 pandemijos ar kitų išornių veiksnių keliamus iššūkius. Įvertinus projekto naudą buvo suteiktas finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ priemonės Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“  kvietimą. Projektas finansuojamas kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė. 

DUOMENYS APIE PROJEKTĄ:
Projekto numeris: Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-0499

Projekto pavadinimas: E.komercijos modelio diegimas UAB „Acoris“
Priemonė – 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ priemonės Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2022-02-07 iki 2023-02-07
Skirta finansavimo suma: 28 808 Eur

Partnerių paieška tarptautinei MTEPI iniciatyvai „Eurostars“

UAB Acoris dalyvauja  tarptautinėje ES mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtos ir inovacijų  iniciatyvoje pagal priemonę Inoconect, siekiant užmegzti ryšius su tarptautiniais partneriais.

 

Partnerių paieška tarptautinei  MTEPI iniciatyvai  „Eurostars“

UAB Acoris specializuojasi IoT (angl. Internet of Things), kuriant ir diegiant įmonėms nuotolinio verslo procesų matavimo ir valdymo sistemas, skaitmeninant turimus ir naujai įsigyjamus gamybinius pajėgumus.  Siekiant stiprinti savo pozicijas pramonės skaitmeninimo srityje, numatoma rengti  paraišką MTEPI iniciatyvai „Eurostars“.  Projekto metu planuojama susirasti tarptautinių partnerių bendradarbiavimui, analizuoti egzistuojančias gamybos  ir kitų produkto vertės kūrimo grandinės procesų valdymo technologijas ir metodikas,  ieškoti naujų sprendimų Lietuvos, Europos ir kitų šalių apdirbamosios pramonės plėtros poreikių kontekste  ir  planuojama dalyvauti tarptautinėse Europos Sąjungos MTEPI iniciatyvose.

DUOMENYS APIE PROJEKTĄ:

Projekto pavadinimas – Partnerių paieška tarptautinei  MTEPI iniciatyvai „Eurostars“
Projekto vykdytojas  UAB „Acoris“
Bendra projekto vertė – 19.697,41 Eur.
Iš  Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama iki 9.848,70 Eur.
Projekto vykdymo  pradžia 2019-06-27
Projekto vykdymo  pabaiga  2020-11-30