ES projektai

UAB Acoris dalyvauja  tarptautinėje ES mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtos ir inovacijų  iniciatyvoje pagal priemonę Inoconect, siekiant užmegzti ryšius su tarptautiniais partneriais.

 

Partnerių paieška tarptautinei  MTEPI iniciatyvai  „Eurostars”

UAB Acoris specializuojasi IoT (angl. Internet of Things), kuriant ir diegiant įmonėms nuotolinio verslo procesų matavimo ir valdymo sistemas, skaitmeninant turimus ir naujai įsigyjamus gamybinius pajėgumus.  Siekiant stiprinti savo pozicijas pramonės skaitmeninimo srityje, numatoma rengti  paraišką MTEPI iniciatyvai „Eurostars“.  Projekto metu planuojama susirasti tarptautinių partnerių bendradarbiavimui, analizuoti egzistuojančias gamybos  ir kitų produkto vertės kūrimo grandinės procesų valdymo technologijas ir metodikas,  ieškoti naujų sprendimų Lietuvos, Europos ir kitų šalių apdirbamosios pramonės plėtros poreikių kontekste  ir  planuojama dalyvauti tarptautinėse Europos Sąjungos MTEPI iniciatyvose.

 

Projekto pavadinimas – Partnerių paieška tarptautinei  MTEPI iniciatyvai „Eurostars”

Projekto vykdytojas  UAB „Acoris“

Bendra projekto vertė – 19.697,41 Eur.

Iš  Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama iki 9.848,70 Eur.

Projekto vykdymo  pradžia 2019-06-27

Projekto vykdymo  pabaiga  2020-11-30