Diegiame integruotas sistemas veiklos procesų efektyvumo didinimui

Planavimas

EFEKTYVUS RESURSŲ PLANAVIMAS, KONTROLĖ, APSKAITA

Įrengimų darbo kontrolės sistemos

VEIKLOS PROCESŲ STEBĖSENA, KONTROLĖ, OPTIMIZAVIMAS

Svarbiausių veiklos procesų parametrų matavimas

IŠSAMI NAUDOJIMO STATISTIKA ANALIZEI IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMUI

UŽTIKRINTAS SAUGUMAS IR PATOGUMAS

UŽTIKRINTAS SAUGUMAS IR PATOGUMAS

Darbo laiko kontrolė ir apskaita

LAIKO, ŽMOGIŠKŲ IR MATERIALINIŲ RESURSŲ TAUPYMAS

Patrauklus modernios įmonės įvaizdis

PATRAUKLUS ĮMONĖS IR ORGANIZACIJOS ĮVAIZDIS KLIENTAMS, DARBUOTOJAMS

STATYBOS ĮMONIŲ PROCESŲ VALDYMO SISTEMOS

Statybos įmonėms diegiame verslo procesų valdymo sistemas, apjungiančias materialinių (inventoriaus, įrankių ir mechanizmų, kt.) ir žmogiškųjų resursų kontrolę bei apskaitą, panaudojimo efektyvumo analizę. Kita diegiamų sistemų grupė – veiklos procesų kontrolės ir apskaitos sistemos. Diegiamos sistemos taupo resursus ir laiką, padeda efektyviai valdyti ir planuoti procesus, analizuoti atliktus veiksmus.

GAMYBOS ĮMONIŲ PROCESŲ VALDYMO SISTEMOS

GAMYBOS ĮMONIŲ PROCESŲ VALDYMO SISTEMOS

Gamybos įmonėms diegiame veiklos procesų valdymo sistemas, apjungiančias materialinių (inventoriaus, įrankių ir mechanizmų, kt.) ir žmogiškųjų resursų kontrolę bei apskaitą, panaudojimo efektyvumo analizę. Kita diegiamų sistemų grupė – gamybos arba veiklos procesų kontrolės ir apskaitos sistemos. Diegiamos sistemos taupo resursus ir laiką, padeda efektyviai valdyti ir planuoti procesus, analizuoti atliktus veiksmus.

Paslaugų administravimo sistemos SPA

SPRENDIMAI PASLAUGŲ
ĮMONĖMS

SPA, Pramogų parkams ir kitoms paslaugų įmonėms diegiame modernias skaitmenines sistemas, skirtas paslaugų reklamai, išankstinei  rezervacijai ir  apmokėjimui, paslaugų teikimo kontrolei ir apskaitai. Šios sistemos veiklos procesus daro efektyvesnius: užtikrina paslaugų teikimo ir atsiskaitymo už jas kontrolę, taupo įstaigos resursus ir laiką, didina klientų pasitenkinimą paslaugomis. Tuo pačiu modernūs sprendimai gerina įmonės įvaizdį, augina verslo konkurencingumą.